جک پات ورزشی

" جک پات ورزشی "

با ثبت هر شرط، هر روز احتمال برنده شدن جک پات ورزشی را خواهید داشت.

شرایط دریافت:

این جک پات شامل شرط بندی تمامی رشته‌های ورزشی و مارکت‌های مختلف آن‌ها می‌شود.
حداقل مبلغ شرط بندی ورزشی برای شرکت در جک پات 100 هزار تومان است.
کاربران بر اساس مبلغ شرط خود، طبق جدول زیر در 4 سطح مختلف: 1. برنزی،
 2. مسی،  3. نقره ای  و  4. طلایی  قرار می‌گیرند.

تعداد و میزان جوایز جک پات به صورت تصاعدی در این 4 سطح بالاتر می‌رود.

 

سطح

حداقل مبلغ شرط

برنزی

100 هزار تومان

مسی

250 هزار تومان

نقره ای

1 میلیون تومان

طلایی 

2 میلیون تومان


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوایز جک پات:

جوایز جک پات ورزشی به صورت خودکار به حساب کاربری شما واریز و از طریق پیام خصوصی به شما اطلاع داده خواهد شد.

مبلغ جوایز جک پات با تعداد شرط‌های ثبت شده به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند.