10% بازگشت نقدی روزانه بازی های سریع

بازگشت نقدی بازی‌های سریع

"در بخش بازی‌های سریع فعالیت کنید و 10% بازگشت نقدی روزانه دریافت کنید."

قوانین و مقررات بازگشت نقدی بازی‌های سریع:

مبلغ بازگشت نقدی معادل 10% از اختلاف برد و باخت شما در بازه زمانی مشخص  در بخش بازی‌های سریع است.

حداقل مبلغ بازگشت نقدی: 10.000 تومان در روز

حداکثر مبلغ بازگشت نقدی: 5.000.000 تومان در روز

بازه زمانی محاسبه : ساعت 3 صبح تا ساعت 3 صبح روز بعد

بازه زمانی واریز : ساعت 2 صبح

 

بازی‌های واجد شرایط دریافت بازگشت نقدی: تمامی بازی‌های سریع

تنها شرط‌های با مبلغ واقعی در بازگشت نقدی محاسبه می‌شوند، بنابراین شرط‌های بسته شده با بونوس و شرط‌های رایگان شامل این پیشهاد نخواهند شد.

بازگشت نقدی به صورت روزانه محاسبه و به صورت مبلغ واقعی به موجودی حساب کاربری شما افزوده می‌شود.