بونوس شارژ اولیه ریالی ویژه کاربران جدید.

۲۰ درصد بونوس شارژ اولیه ویژه کاربران جدید.
کاربرای گرامی شما میتوانید پس از ثبت نام با یکی از روش های کارت به کارت و پرداخت پال شارژ کنید و ۲۰ درصد بونوس بی قید و شرط دریافت کنید.