بونوس خوشامدگویی

بونوس خوشامدگویی 

 

به خانواده بزرگ ما خوش آمدید. 

ضمن عرض خوش آمدگویی در اولین شارژ خود از طریق رمز ارز و پرفکت مانی 10% به عنوان هدیه از ما دریافت کنید. 

توجه داشته باشید، مهلت استفاده از این بونوس 72 ساعت از زمان فعال شدن می باشد. همچنین این بونوس فقط شامل بخش ورزشی و بازی های اسلات می باشد. 

 

حداقل ضرایب قابل قبول برای استفاده از بونوس: 

شرط های تکی : ۱.۵ 

هر انتخاب شرط میکس : ۱.۵ 

ضریب کلی شرط میکس : ۲ 

 

حداقل مبلغ اولین شارژ کاربر : ۵۰۰ هزار تومان 

حداکثر مبلغ اولین شارژ کاربر : ۵۰ میلیون تومان 

 

حداقل مبلغ بونوس : ۵۰ هزار تومان 

حداکثر مبلغ بونوس : ۵ میلیون تومان 

 

حداقل مبلغ مجاز شرط با بونوس : ۱۰۰۰ تومان 

حداکثر مبلغ شرط با بونوس : ۵ میلیون تومان