6% شارژ اضافه رمز ارز

"شارژ اضافه هر بار واریز رمز ارز"

"با هر بار واریز از طریق رمز ارز ها 6% درصد شارژ اضافه دریافت کنید"

شرایط دریافت:

حداقل واریز: 1,200,000 تومان

حداکثر شارژ اضافه: 10,000,000 تومان

این شارژ اضافه به صورت خودکار به حساب کاربری شما اضافه می شود.

شرایط استفاده:

مبلغ شارژ اضافی را می توان بدون محدودیت در همه بازی های ورزشی، کازینو، کازینو زنده و بازی های سریع استفاده کرد.